Operation av hemorrojder

Hemorrojder bildas av s.k. vadderande vävnad under ändtarmens slemhinna, vilken innehåller bindväv och stora vener. Vid blödning kommer blodet från dessa vener. Det finns tre typställen för hemorrojdbildning, och man talar om inre, yttre eller kombinerade hemorrojder. Typsymptom är ömhet, smärta, blödning och att hemorrojderna tränger sig ut vid tarmtömning. De flesta fall av hemorrojder kan behandlas lokalt med medicin eller med avsnörning med hjälp av gummilänkar. En operation är indicerad om hemorrojderna är mycket stora och tränger sig ut eller vid stora yttre hemorrojder med hängande hudflikar.

En vanlig operation av hemorrojder kallas “Milligans operation”, där hemorrojderna helt avlägsnas, och lämnar efter sig öppna, blodsprängda sårytor. Operationen utförs vanligen under ryggbedövning eller sövning. Ibland görs ett s.k. THD-ingrepp, där man syr fast hemorrojderna och de blodkärl som leder blod till dem. I detta fall lämnar inga blodsprängda sårytor efteråt. THD-ingrepp är dock inte tillräckligt i alla fall.

Det är bra att i förväg skaffa hem en ispåse (t.ex. en gelpåse avsedd för flergångsbruk, som kan kyla) som smärtlindring efter operationen. Du får med dig smärtstillande, som kana vändas vid behov i upp till 4 dagar efter operationen.

Operationsområdet duschas i samband med wc-besök tills såren läkts. Ändtarmsöppningen duschas också alltid noggrant efter tarmtömning. Sårytorna utsöndrar sekret ca tre veckor, i början är det ofta blodblandat. Du rekommenderas att använda binda så länge blödning från operationen förekommer. Om sekretet är illaluktande eller varigt bör man duscha ändtarmsöppningen oftare. En vecka efter själva ingreppet är det tillåtet att bada bastu.
Efter ingreppet följer man normal diet och dricker rikligt med vatten. Tarmtömningen borde komma igång efter tre dygn. I början kan man vid behov använda mjukgörande mediciner.